Elektriciteitskeuring voor 119€ incl. BTW

Bij het verkopen van een woning is het verplicht om een keuringsattest voor te leggen bij het ondertekenen van de verkoopsovereenkomst. Ook wanneer de elektriciteit verouderd is of wanneer er wijzigingen of uitbreidingen zijn aangebracht.

Wanneer de woning verkocht wordt, dan moet de verkoper deze kosten op zich dragen. Indien deze controle niet voldoet, dan moet de koper ten laatste binnen de 18 maand na verkoop een herkeuring aanvragen.

 

Procedure elektriciteitskeuring

Na de bestelling van een elektriciteitskeuring komt er een inspecteur ter plaatse op een overeengekomen tijdstip. De keurder controleert de wettelijk vastgelegde zaken en noteert de bevindingen in het elektriciteitsattest. De keuring van de elektriciteit duurt ongeveer 30 minuten tot maximum 1 uur.  Na de elektrische keuring ontvangt de aanvrager een gelijkvormigheidsattest (het conformiteitsattest of elektriciteitsattest) waarmee verdere stappen kunnen worden ondernomen (aansluiten op elektriciteitsnet, verlijden notariële akte, aanvragen groenestroomcertificaten, ontvangen renovatiepremie, etc).

 

Elektriciteitskeuring zonnepanelen

Na plaatsing van een PV-installatie, dient deze uitbreiding grondig geïnspecteerd te worden, alvorens de installatie op te starten en te koppelen aan het bestaande gedeelte of op het net. Het positief keuringsrapport dient toegevoegd te worden bij het document “melding lokale productie” dat wordt opgestuurd naar de distributienetbeheerder.

 

Afgekeurd?

Indien de installatie werd afgekeurd na een verbouwing of bij een nieuwbouw dan dient men het nodige te doen om alsnog te voldoen aan de wettelijke eisen door de gebreken vermeld op het conformiteitsattest weg te werken. Er dient bij voorkeur een herkeuring te gebeuren door hetzelfde keuringsorganisme (om extra administratieve taken te vermijden) binnen een termijn van 12 à 18 maanden afhankelijk van de aard van de herkeuring. Men is, in tegenstelling tot wat de keuringsorganismen vaak laten blijken, niet verplicht om via hetzelfde organisme de elektriciteitskeuring te laten uitvoeren.

 

Nodige documenten

Bij de keuring dient u een eendraadsschema en een situatieschema (met de juiste plaats van borden, verbindings-, aftak – en wandcontactdozen, lichtpunten en schakelaars) voor te leggen.

 

Voor andere keuringen verwijzen wij U door naar onze partner gekeurd.be
Meer informatie over technische details kunt U eventueel vragen op het bouwkundeforum

Contacteer ons per telefoon voor een vrijblijvende offerte 0497 53 84 10

Contacteer ons per mail voor een vrijblijvende offerte info@moduul.be