EPB

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. De Vlaamse overheid wil dat alle gebouwen energiezuinig en gezond worden, dit wordt onder andere gerealiseerd door de EPB eisen. Deze eisen worden bijna jaarlijks verstrengd zodat men tegen 2021 voldoet aan een E-peil van 30.

 

Voor wie

Men is verplicht om aan deze eisen te voldoen wanneer het gaat om een verwarmde eenheid en wanneer er een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd. Dit geldt zowel voor verbouwingen als nieuwbouw.

 

EPB verbouwing

Voor verbouwingen zijn de eisen minder streng, dit betekent dat ook de berekeningen minder complex zijn. Hierbij wordt vooral gecontroleerd of de nieuwe muren, daken, vloeren en ramen voldoen aan een bepaalde U-waarde of een minimale R-waarde. Vanaf 2015 wordt de verbouwing echter complexer en wordt er ook een E-peil en K-peil bepaald net zoals een nieuwbouwwoning.

 

EPB nieuwbouw

Bij een nieuwbouwwoning worden er verschillende eisen gesteld naast het E-peil en K-peil. Zo is er een eis die de maximale oververhitting bepaalt, een eis naar netto-energiebehoefte en een eis voor hernieuwbare energie (voor bouwaanvragen vanaf 2014).

 

Bouwknopen

Standaard gaan wij bouwknopen (koudebruggen) bij de ontwerpfase reeds gaan inrekenen. We geven hierbij gedetailleerd advies zodat dat de meeste koudebruggen worden vermeden. Dit geeft een positieve invloed op Uw K-peil.

 

EPB-eisen

De EPB eisen worden elk jaar strenger en strenger, men streeft er namelijk naar om tegen 2021 enkel nog energieneutrale woningen te plaatsen in Europa. Wij spelen hier uiteraard op in en zijn nu reeds een BEN-voorloper (Bijna Energie Neutraal). Zo kunt U bij onze referenties een aantal BEN-gebouwen terugvinden.

EPB - Ben Logo

 

Netto-energiebehoefte

Sinds 2012 werd er een bijkomende eis gesteld voor woongebouwen. Vanaf dan moet de netto-energiebehoefte voor verwarming beperkt worden tot 70 kWh/m². Dit kan gehaald worden door beter te gaan isoleren, ventilatieverliezen beperken, luchtdicht bouwen en de warmtewinsten optimaal gaan benutten.

 

Hernieuwbare energie

Vanaf 2014 is het ook verplicht om een deel hernieuwbare energie te voorzien, hierbij geven wij een uitgebreid aantal oplossingen die inspelen op Uw speciefieke woning, verlangens en budget. Dit kan ondermeer door een warmtepomp, zonneboiler, PV-panelen, verwarmen met biomassa, stadsverwarming en participatie in een project voor hernieuwbare energie.

 

Procedure

Voor de werken

Voor de start van de werken wordt een uitgebreid EPB-advies opgemaakt en wordt een richtwaarde van het E-peil en K-peil bezorgd, ook de startverklaring wordt ingediend na goedkeuring van de bouwvergunning. Tijdens de werken wordt regelmatig contact opgenomen en kunnen tussentijdse resultaten en simulaties worden opgevraagd.

 

Na de werken

Op het einde van de werken wordt en zo realistisch mogelijke studie gemaakt van de woning en wordt rekening gehouden met de warmteverliezen, luchtdichtheid, isolatie, ventilatie, verwarmingsinstallatie, ramen en deuren, oriëntatie en bezonning, beschaduwing, leidingverliezen, koeling … Op basis van al deze gegevens wordt uiteindelijk het definitieve E-peil en K-peil berekend.

 

Prijs

De kosten voor de EPB-verslaggeving zijn afhankelijk van de omvang en de aard van de werken. Gelieve bij een offerteaanvraag te vermelden ofdat het gaat over een verbouwing of een nieuwbouw van een ééngezinswoning, appartementen, industrie, school, …

Website Vlaams Energieagentschap: website Vlaams energieagentschap

Contacteer ons per telefoon voor een vrijblijvende offerte 0497 53 84 10

Contacteer ons per mail voor een vrijblijvende offerte info@moduul.be